هشدار در خصوص همکاری با سازمان آیسک

 

 

به اطلاع دانشگاهیان محترم می رساند بر اساس مکاتبه واصله از مرکز حراست وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری هرگونه همکاری و ارتباط با نمایندگان سازمان «آیسک» (AIESEC) در ایران مورد تایید نمی باشد.

لذا خواهشمند است مراتب به نحو مقتضی به کلیه دانشجویان و همکاران دانشگاهی اطلاع رسانی گردد.